Klavírní studio Evy Suchánkové

Blanická 9, Praha 2 - Vinohrady, 120 00

Naše studio

Naše studio je vybaveno krásným pianinem značky Petrof, nejmodernějšími pomůckami pro výuku dětí, jako je pedálový adaptér či magnetická notová tabulka, a množstvím notových materiálů pro výuku všech stupňů obtížnosti, od úplných začátečníků až po profesionální pianisty.

prohlédněte si krátké video, jak to u nás vypadá

Těšíme se na společné hodiny klavíru s vámi!

 

Klára Králíčková

Klára Králíčková v současné době studuje v magisterském programu na Akademii múzických umění v Praze v klavírní třídě prof. Františka Malého. Má za sebou úspěšnou sólovou kariéru, je laureátkou řady klavírních soutěží a v roce 2014 jí byla Nadačním fondem Janáčkovy konzervatoře v Ostravě udělena cena za nejlepší provedení děl soudobých skladatelů.

Na klavír začala hrát v 6 letech na ZUŠ v Uherském Brodě pod vedením MgA. D. Pančochové, u níž později absolvovala i studium na konzervatoři v Brně. Pravidelně se zúčastňuje mistrovských kurzů v Týně nad Vltavou, Mikulově a Uničově, kde byli jejími lektory prof. Ivan Klánský, prof. Alena Vlasáková, MgA. Ivo Kahánek a další významní klavíristé. Navštěvovala též interpretační konzultace u doc. E. Fischerové-Martvoňové v Bratislavě. Koncertovala v České republice, USA, Anglii, Německu, Rakousku, Švýcarsku, Itálii, Francii, Nizozemsku, Belgii, Slovensku a Srbsku.

Vedle sólového klavíru má také bohaté zkušenosti s komorní hrou – byla členkou Frisbee Tria pod uměleckým vedením prof. Rudolfa Šťastného. V současné době je členkou několika komorních ansámblů. Také často interpretuje skladby soudobých autorů – spolupracovala se skladateli MgA. P. Novákem, Ph.D. E. Zámečníkem na uvedení jejich děl. Pravidelně spolupracuje s pražským sborem Orfej.

Vyučovala na uměleckých kurzech ve Filadelfii a New Yorku (USA), které byly organizovány Appel Farm Arts & Music Center. Jako klavírní pedagožka pracuje pro The International School Of Music And Fine Arts Prague a nově v Klavírním studiu na pražských Vinohradech, kde nabízí soukromé lekce hr na klavír.

Kornélie Marečková

Začala hrát na klavír v 5 letech. Její první paní učitelkou byla Mgr. Simona Zpěváková na ZUŠ Bajkalská v Praze. V roce 2006 se stala žačkou doc. Františka Malého a následně byla přijata do speciální hudební třídy Gymnázia Jana Nerudy v Praze. V roce 2010 úspěšně složila přijímací zkoušky na Akademie Múzických umění v Praze, kde v současné době studuje v magisterském studijním programu taktéž u doc. Malého.

V roce 2015 absolvovala zahraniční stáž Erasmus v Anglii na Birmingham Conservatoire u prof. Davida Quigley. Účastnila se zde několika mistrovských kurzů a měla možnost setkat se s význačnými klavíristy jako je Pascal Nemirovsky, Peter Donohoe a další. Vystupovala zde i sólově zde např. v rámci Russian Piano Music Festival.

Vedle sólové hry na klavír se věnuje i komorní hudbě. Spolupracuje mj. se známými českými houslisty Věrou a Pavlem Eretovými a v roce 2015 získala s klavírním triem 3. místo na Mezinárodní soutěží v italské Filadelfii. Při různých příležitostech také korepetuje.

Kornélie se již 6 let s velkým zaujetím věnuje výuce hry na klavír. Učí převážně soukromě, od roku 2014 pracuje pro International School of Music and Fine Arts Prague a od 1.9.2015 vyučuje v nově otevřeném klavírním studiu na pražských Vinohradech.

Hovoří plynně česky a anglicky.