Klavírní studio Evy Suchánkové

Blanická 9, Praha 2 - Vinohrady, 120 00

Ceník

Přihlášení:

Pokud máte zájem výuku u nás vyzkoušet, můžete se přihlásit na úvodní 30 minutovou lekci, která stojí 200 Kč. Na úvodní lekci je nutné se předem objednat, viz kontakt.

Při přihlášení do našeho studia je účtován jednorázový vstupní poplatek 500 Kč. Tento poplatek se hradí pouze 1x při registraci a platí po celou dobu vaší docházky k nám do studia. Poplatek není vratný.

Ceník kurzů:

Školní rok je rozdělen do 3 období:

1. období: září – prosinec (16 týdnů, 14 lekcí)
2. období: leden – březen (13 týdnů, 11 lekcí)
3. období: duben – červen (13 týdnů, 11 lekcí)

Délka lekce 30 min 45 min  60 min  90 min
1. období 4 200 Kč 5 600 Kč 7 000 Kč 10 500 Kč
2. období 3 300 Kč 4 400 Kč 5 500 Kč 8 250 Kč
3. období 3 300 Kč 4 400 Kč 5 500 Kč 8 250Kč

Tento ceník je platný pro všechny naše studenty, děti i dospělé. Lekce probíhají pravidelně 1x týdně. V každém období je prostor pro dvě absence. 

Kurzovné je splatné vždy na začátku každého nového období dle data uvedeného na faktuře. Platbu lze provést bankovním převodem. Pokud k platbě nedojde do 14 dnů od zahájení kurzu, výuka bude zastavena.

Kurzovné je nevratné. Jakákoliv výjimka, týkající se zejména mimořádných okolností (jako je dlouhodobá nemoc) musí být předem prodiskutována s vedoucí klavírního studia MgA. Evou Suchánkovou.

Informace k našim lekcím:

30-minutové lekce nabízíme malým dětem ve věku 5-8 let. Hraní na klavír je velmi náročné na soustředění, máme výborné zkušenosti s tím, že malé děti tuto délku lekce výborně zvládají. Po dovršení věku 8 let v příštím školním roce bude dětem navýšena lekce na 45 minut.

45-minutové lekce jsou naším standardem, který využívá nejvíce našich studentů, a to jak děti, tak dospělí.

60-minutové lekce jsou intenzívnější prodloužené lekce pro naše studenty, kteří chtějí hrát větší množství náročnějšího repertoáru, připravují se na koncerty, různé dílčí klavírní zkoušky či klavírní soutěže.

90-minutové lekce jsou určené pokročilým pianistům, kteří se připravují na přijímací zkoušky na konzervatoře či jiné školy, či studentům, kteří mají zájem o intenzívní výuku. Na tyto lekce přijímáme studenty s intenzívnější domácí přípravou.

Kurzovné nezahrnuje učební pomůcky (noty, pronájem nástroje).

Pokud k nám chcete začít chodit na klavír, prosím kontaktujte nás. Budeme se na vás těšit!

Pro více podrobností o průběhu výuky čtěte prosím naše Obchodní podmínky.

Starý ceník pro školní rok 2017/2018 najdete zde.